ข่าวกงสุล | Consular News : เปลี่ยนแปลงเวลายื่นคำร้องทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ จากเดิมเวลา 09.00 - 12.00 น. เป็นเวลา 09.00 - 11.45 น. News

ข่าวกงสุล | Consular News : เปลี่ยนแปลงเวลายื่นคำร้องทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ จากเดิมเวลา 09.00 - 12.00 น. เป็นเวลา 09.00 - 11.45 น.